REGLAMENTAS 

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos


 1. Svetainės www.netprint.lt savininku ir administratoriumi, tuo pačiu kiekvieną kartą sudaromų sutarčių šalimi yra:

  Spaustuvė

UAB "Tavo spaustuvė"

P.Butlerienės g. 11-2

LT-68306 Marijampolė,

Mokesčių mokėtojo kodas (PVM):

Įmonės kodas : 303334104,

toliau vadinama Spaustuve arba administratoriumi.
 1. Spaustuvės svetainė prieinama adresu: http://netprint.lt

 2. Šis reglamentas nurodo:

 1. svetainės naudojimosi taisykles

 2. diapazoną naudojamų akcijų ir aprašymą naudojamų kainų

 3. mokėjimo rūšis

 4. užsakymų priėmimo taisykles

 5. klientų duomenų valdymo taisykles

 6. skundų ir gražinimų sąlygas

 7. spausdinimo medžiagų priėmimo sąlygas

 8. spaustuvės atsakomybę2 straipsnis. Svetainės naudojimo sąlygos

 1. Naudojantys serviso netprint.lt paslaugomis (vadinamu toliau „servisu“) pareiškia, kad sutinka su visais šios svetainės nuostatais.

 2. Pilnu serviso funkcionalumu (internetiniai užsakymai) gali naudotis tik tie, kurie turi svetainėje paskyrą.

 3. Servisas yra skirtas klientams, kurie turi būstinę Lietuvos teritorijoje, tačiau tai netrukdo naudotis klientams iš kitų šalių.

 4. Norėdami sukurti paskyrą, užpildykite registracijos blanką, esantį svetainėje.

 5. Administratorius pasilieka teisę ištrinti paskyrą, jei klientas nesilaiko naudojimosi taisyklių, arba tada, kai nutraukiamas bendradarbiavimas su klientu.

 6. Spaustuvė pasilieka teisę saugoti kliento duomenis (įvestus registracijos metu), tai pat visus klientų užsakymų duomenis, kurių paskyra buvo ištrina.

 7. Duomenis, įvestus registracijos metu kuriant paskyrą, galima pakeisti pagal nuostatą §6p.3

3 straipsnis. Kainos ir akcijos

 1. Serviso puslapyje patalpintos kainos yra be PVM ir su PVM.

 2. Serviso puslapyje kainas galima pasirinkti – Lietuvos litais arba Lenkijos zlotais (skaičiuojamus pagal aktualų NBP kursą). Jei sistema teisingai nustatys naršyklės Valstybės kalbą, automatiškai bus nustatyta Valstybės valiuta, tokia kokioje prisistato Jūsų naršyklė, kitaip numatyta valiuta bus litas. Valiuta gali būti keičiama rankiniu būdu, pasirinkus atitinkamus nustatymus puslapyje.

 3. Remiantis § 2 P.3 taisyklių nuostatais bei spaustuvės nustatymais, numatytas PVM tarifas rodomas svetainėje bus 0%. Klientams, įsisteigusiems valstybėje, kurioje yra spaustuvė nepriklausanti Europos Sąjungos šalims, arba tie klientai, kurie neturi mokesčių mokėjimo kodo PVM ES, PVM bus pakeistas. Tokiu atveju po prisijungimo puslapyje klientui bus pritaikytas toks PVM mokestis, kuris galioja pagal tos valstybės reglamentą, kurioje yra spaustuvė. Kliento verifikacija vyksta automatiškai tik po to, kai registracijos metu įvedamas kliento adresas ir mokesčių mokėjimo kodas.

 4. Spaustuvė periodiškai gali skelbti akcijas išrinktiems savo pasiūlos produktams.

 5. Apie akcijų trukmę ir pasirinktus produktus sprendžia tik Spaustuvė.

 6. Bet kuriuo metu Spaustuvė be jokios priežasties gali atšaukti akcijas.

 7. Spaustuvėje galioja dvi akcijų rūšys:

  - kainų nuolaidos – pažymėtos Spaustuvės svetainėje išskirtinos spalvos mygtukais – prieinamos kiekvienam Užsakovui nuolaidos galiojimo laikotarpiu, atsižvelgiant į 6 d;.

  - individualios nuolaidos panaudojant nuolaidos kodą – svetainėje nėra papildomai pažymėtos; apie jos trukmę Spaustuvė informuoja įvairiais prieinamais būdais (naujienlaiškiais, reklaminiais baneriais, skrajutėms, socialinių tinklų svetainėse ir t.t.). Nuolaidų kodai papildomai gali būti apriboti laiko ir kiekio atžvilgiu, apie tai kiekvieną kartą Spaustuvė informuoja. Tuo atveju, kai galios kiekio apribojimas, apie tai, kas išnaudos nuolaidų kodus lems užsakymo (produktai, kuriems galioja nuolaidos ir jie yra krepšelyje bus užsakomi paspaudus mygtuką „PATVIRTINU UŽSAKYMĄ“) ir taisyklingų failų Spaustuvei pateikimo eilė. Jei visi kodai bus išnaudoti, tuomet sistema informuos Užsakovą, kad kodas jau panaudotas ir dar kartą negali būti panaudotas. Atsižvelgiant į tai, kad pardavimo sistema netprint.lt pagrįsta slapukais ir sesijomis, produktų, kuriems galioja nuolaidos patalpinimas krepšelyje ir nuolaidų kodo įrašymas negarantuoja jo panaudojimo. Gali būti taip kad, Užsakovas pridės į krepšelį produktų, kuriems galioja nuolaidos, po to įves nuolaidų kodą ir bus informuotas apie suteiktą nuolaidą, bet ji nebus įgyvendinta paspaudus mygtuką „PATVIRTINU UŽSAKYMĄ“. Tokia situacija gali įvykti tada, kai tuo pačiu metu (nuo produktų įdėjimo i krepšelį iki užsakymo patvirtinimo) kitas Užsakovas tą patį kodą įves greičiau ir patvirtins mygtuku „PATVIRTINU UŽSAKYMĄ“. Tokiu atveju Užsakovui, kuriam nepavyks panaudoti akcinio kupono bus pateikta informacija, jog kodas yra panaudotas ir sistema perkels užsakovą i krepšelį, o užsakymas nebus įgyvendinamas. Užsakovas turės galimybę realizuoti užsakymą be jokių nuolaidų arba anuliuoti užsakymą pašalinant produktą iš krepšelio. Sudėtine reglamento dalimi yra „nuolaidų kodų naudojimo instrukcija“.

 8. Užsakymus akciniams produktams panaudojant nuolaidų kuponus reikia pateikti skirtinguose užsakymuose (1 produktas = 1 užsakymas).

 9. Užsakymai produktams, kuriems taikomos nuolaidos, nėra skaičiuojami į apyvartą nustatant Spaustuvės lojalumo programos ribą. Nuolaidos nėra sumuojamos su kitomis nuolaidomis ir turi pirmenybės teisę.

 10. Užsakytų produktų su nuolaida failai turi būti persiųsti per tris darbo dienas nuo užsakymo datos, pagal 11 punktą.

 11. Užsakymai akciniams produktams privalo būti pateikti per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.

 12. Tuo atveju, kada taisyklingi failai atitinkamu laiku nebus pristatyti, tuomet užsakymas bus automatiškai anuliuotas. Jei užsakymas pateikiamas naudojant nuolaidų kodą, pakartotinis jo panaudojimas anuliavus užsakymą nebus įmanomas. Jeigu yra kainų nuolaida, tuomet užsakymą galima pateikti tik tuo atveju, kai akcijos laikotarpis dar nepasibaigęs, atsižvelgiant į 6 tašką.

4 straipsnis. Mokėjimai

  1. Kai Užsakovas išsiunčia užsakymą ir Spaustuvė patvirtina jo vykdymą, tuomet dėl jo vykdymo atsiranda finansinis įsipareigojimas.

  2. Užsakovas turi teisę perkant naudotis nuliniu PVM tiktai tada, kai turi registruotą įmonę, ir turi mokesčių mokėjimo kodą PVM ES, ir tai pat kai įmonės būstinė yra kitoje šalyje nei spaustuvės būstinė. Kitais atvejais PVM mokestis bus skaičiuojamas pardavimo dokumento sąskaitoje-faktūroje pagal galiojančius mokesčių įstatymus.

  3. Pardavimas dokumentuojamas PVM sąskaita-faktūra.

  4. Priimtinos mokėjimo formos yra šios:

   • išankstinis 100% užsakymo vertės apmokėjimas į banko sąskaitą;

   • mokama grynaisiais atsiėmus asmeniškai.5 straipsnis. Užsakymai

 1. Užsakymai gali būti atliekami tik klientų, kurie turi paskyrą svetainėje. Užpildyta ir išsiųsta užsakymo forma yra lygiavertė su paslaugos užsisakymu. Šiuo metu taip pat susidaro finansinė atsakomybė Užsakovo atžvilgiu, o Spaustuvės dėl užsakymo vykdymo.

 2. Užsakymus svetainėje galima pateikti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

 3. Užsakymo pateikimo procesas:

  - reikia prisijungti prie savo paskyros, sukurtos svetainėje;

  - pasirinkite norimus produktus;

  - įkelti failą (-us), parengtus pagal šių taisyklių 8 § nuostatus su pasirinktu produktu;

  - pasirinkite galimą produkto variantą, pvz. spiralės spalva;

  - pridėti produktą (-us) į krepšelį;

  - po krepšelio užpildymo turite pareikšti savo sutikimą dėl pardavimo sąlygų ir patvirtinti užsakymo vykdymą, paspaudus mygtuką "Užsisakyti", ir tada "Patvirtinti užsakymą";

  - po teisingo užsakymo sudėjimo svetainė pateiks tai patvirtinančią informaciją.

 4. Užsakymas su bandomuoju atspaudu:

   

      a) Užsakovui pageidaujant Spaustuvė prieš pasirinktų darbų vykdymą, gali mokamai atlikti bandomąjį atspaudą. Bandomojo atspaudo siuntimo išlaidas Užsakovui padengia Spaustuvė. Siųsdama bandomąjį atspaudą Užsakovui, Spaustuvė nustato kokiu būdu ir kaip atsiųsti patvirtintą bandomąjį atspaudą. Siunčiant patvirtintą bandomąjį atspaudą nurodytu būdu, siuntimo išlaidas atgal taip pat padengs Spaustuvė. Tuo atveju, jei Užsakovas išsiųs siuntą kitokiu būdu nei nurodo Spaustuvė, siuntimo išlaidas padengs Užsakovas.

   

      b) Bandomojo atspaudo užsakymas automatiškai sustabdo užsakymo vykdymo laiką iki kol Užsakovas raštiškai patvirtina bandomojo atspaudo tinkamumą tolimesniems spaudos darbams.

   

      c) Ant nedengto paviršiaus, tokio kaip ofsetinis popierius, ar kartono nedengtoje pusėje, nėra galimybės paruošti bandomąjį atspaudą, kurio spalvos tiksliai atspindėtų galutinį darbą.

   

      d) Tuo atveju, kai Užsakovas reikalauja išspausdinimo, kuris atitiktų turimo ir pageidaujamo spalvingumo modelį, jį privalo pristatyti Spaustuvei ne vėliau, nei prieš užsakymo realizavimo proceso pradžią. Užsakymo metu Užsakovas privalo tokią informaciją pateikti pastabose prie užsakymo. Esant reikalavimui spausdinti pagal modelį, užsakymo vykdymo laikas yra sustabdomas iki atitinkamo modelio pristatymo Spaustuvei.

   

      e) Gavus spalvingumo modelį, Spaustuvė per vieną darbo dieną, jį išspausdins ir išsiųs atsižvelgiant į punktą c) Užsakovui bandomojo atspaudo patvirtinimui, kurio išlaidos, atitinka punktą a), bus prirašytos pardavimo sąskaitoje prie užsakymo vykdymo. Tuo pat metu, atsižvelgiant į punktą b), bus sustabdytas užsakymo proceso vykdymas. Gautas raštiškai patvirtintas bandomasis atspaudas, tampa vieninteliu patikimu modeliu spausdinimui, kurio spalvinė gama ir kokybės reikalavimai yra laikomi darbo pagrindu. Tuo atveju, jei bandomasis atspaudas netenkina Užsakovo, Užsakovas turi teisę atsisakyti užsakymo. Jei Užsakovas nepatvirtins atsiųsto bandomojo atspaudo per septynias darbo dienas nuo pristatymo dienos, traktuojama, kad užsakovas atsisakė užsakymo vykdymo. Atsisakymo atveju, Spaustuvė, atsisakymo dieną, ištaisys ir išsiųs Užsakovui paštu sąskaitą faktūrą su atitinkančia bandomojo atspaudo vertės suma, kurią Užsakovas privalo apmokėti per 7 dienas, nuo išrašymo dienos.

   

      f) Papildomų darbų spausdinimo atveju, kurie Spaustuvėje jau buvo vykdomi anksčiau dėl technologinių priežasčių (skirtingos medžiagų partijos), negarantuojame 100% spalvingumo pakartojamo visiems produktams. Kad būtų pasiektas maksimalus spalvinis atkartojimas išspausdintiems produktams, kaip skrajutės, lankstinukai, vizitinės kortelės, firminiai blankai, plakatai (A3/B3), užsakymo vykdymas atliekamas vadovaujantis punktu d) (Užsakovas pristato spalvingumo modelį). Pagal punktą d), vienintelis patvirtintas bandomasis atspaudas yra patikimas, jei jis pripažįstamas kaip pavyzdinis spausdinimui ir tampa pagrindu eventualiai reklamacijai. Tuo atveju, kai nėra pristatyto modelio, eventualūs spalvingumo skirtumai tarp anksčiau išspausdinto darbo ir dabartinio darbo, negali būti reklamacijos priežastimi liečianti spalvingumo.

   

      Tuo atveju, kai projekto failai didesni nei leidžiami išsiųsti, arba jeigu nepavyksta failų išsiųsti, Užsakovas gali suformuoti užsakymą, nepridėjus spausdinimo medžiagos prie užsakymo. Tokiu atveju, po užsakymo sukūrimo sistemoje Užsakovas skubiai (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas) privalo pristatyti paruoštus failus pagal $ 8 aprašą. Leistini failų siuntimo būdai aprašyti failų siuntimo skyriuje.

   

      Užsakymai:

   

      - neapmokėti;

      - nepristatomos medžiagos spausdinimui;

      - atmesti ir neatnaujinti;

      - senesni nei 30 dienų;

      bus automatiškai ištrinami.

     

  Užsakymo vykdymo laikas - tai darbo dienų skaičius, pradedant skaičiuoti nuo reikalingų duomenų pristatymo Spaustuvei užsakymo vykdymui, tai reiškia, nuo reikalingų medžiagų spausdinimui pristatymo, atitinkančio $8 aprašą ir užsakymo apmokėjimo dienos, iki produkto pateikimo dienos vežėjui. Produkto pateikimo diena vežėjui, Užsakovo failų pristatymo diena, Spaustuvėje traktuojama kaip nulinė diena.

   

      Standartinis užsakymas (įtrauktas į svetainę) bus vykdomas  pagal terminus, nurodytus greta spaustuvės produkto aprašo. Nestandartinių užsakymų vykdymo terminai, kurie neįtraukti į svetainės kainoraštį, bus nustatomi individualiai su klientais.

   

      Vykdymo laikas yra nustatytas paskirtiems produktų tipams ir neapima vežėjo pristatymo laiko. Tradiciškai vežėjo produkto pristatymo laikas iš Spaustuvės iki Užsakovo yra 1 darbo diena, bet yra nepriklausomas nuo Spaustuvės darbo ir, išimtiniais atvejais, gali prailgėti.

   

      Išsiuntimo dieną (kai Spaustuvė perduoda produktą vežėjui), Spaustuvė išsiunčia Užsakovui raštišką informaciją apie perduotą siuntą, bei siuntos pervežimo numerį.

   

      Maksimalus užsakymo vykdymo terminas, tuo atveju, kai yra užsakomi keli produktai, yra taikomas ilgiausias vykdymo terminas.

   

      Visos kurjerio pristatomos siuntos – apdraustos.

   

   

  6 straipsnis. Kliento duomenų valdymas (Privatumo politika).

   

   

      Svetainės administratorius užtikrina, kad būtų visapusiškai paisoma Vartotojo teisės į privatumą ir duomenų apsaugą, ypač teisę susipažinti su savo duomenimis, jų atnaujinimą arba anuliavimą.

   

      Svetainės duomenų bazėje kaupiami vartotojų duomenys, gaunami iš Svetainės Vartotojo registracijos blanko, arba užpildyto blanko užsakant naujienlaiškį. Registracija svetainėje yra vienareikšmis patvirtinimas dėl įrašymo į naujienlaiškių gavėjų el. paštų sąrašą.

   

      Vartotojo duomenų atnaujinimas arba peržiūra yra galima, prisijungus prie savo paskyros, suvedus duomenis, įvestus registracijos metu Svetainėje ir yra prieinami skiltyje „sąskaitos valdymas”.

   

      Visiškas duomenų anuliavimas iš Svetaines duomenų bazės yra galimas tik per Svetaines Savininką, Vartotojui pateikus aiškų prašymą, atsiųstą elektroniniu paštu (e-mail) arba raštu, adresu nurodytu skiltyje „kontaktai”.

   

      Svetainės administratorius pasilieka teisę siųsti neužsakytus pranešimus žmonėms, kurių kontaktiniai duomenys gauti dėka Svetainės funkcijų (registracija, naujienlaiškis). Pagal šį apibrėžimą informacija apie naujienas svetainėje bei komercines reklamas yra siunčiama vartotojams.

   

      Svetainės administratorius deklaruoja, kad registracijos ir Svetainės naudojimo metu surinkti duomenys, negali būti atskleidžiami trečiosioms šalims.

   

      Duomenys, esantys sistemos logotipuose (serverio logotipuose) pvz. IP adresas, domenas, gali būti naudojami tik techniniais tikslais ir atliekant Svetainės lankomumo statistikos skaičiavimus.

   

      Kai kurios Svetaines sritys gali naudoti cookies (t.y. slapukus), tai maži tekstiniai failai, kurie saugomi vartotojo kompiuteryje. Slapukai leidžia identifikuoti Vartotoją, tuo pačiu, galima atlikti tam tikrus veiksmus (pvz. prisijungimo duomenų išsaugojimas).

   

      Jei kyla kokių nors klausimų, ar abejonių, susijusių su privatumo politika, kreiptis per susiekimo formą skiltyje „kontaktai”.

   

   

  7 straipsnis. Reklamacija

   

       Reklamacija dėl siuntinių pažeidimų transportavimo metu, turi būti protokoluojama vėliausiai prekių priėmimo metu ir dalyvaujant kurjerių firmos atstovui.

   

      Reklamacija dėl atvežtų prekių kokybės arba kiekio gali būti teikiama raštu per 14 dienų nuo jų gavimo dienos. Reklamacija pateikta šiam laikui praėjus, nebus svarstoma.

   

      Pagrįsta reklamacija dėl kokybės bus svarstoma tik tuo atveju, jei Spaustuvei bus prieinama visa pristatytų prekių partija.

   

      Reklamacija dėl prekių kiekio neatitikimų +/- 5% užsakytoje partijoje nebus svarstoma.

   

      Pagrįstų reklamacijų prekių kokybės ir kiekybės atžvilgiu, Spaustuvė savo sąskaita per 5 darbo dienas nuo Užsakovo skundo kartu su įrodymais pateikimo dienos, yra įpareigota pateikti naują partiją arba papildyti ankstesnę prekių partiją.

   

      Reklamacija dėl atvežtų prekių kokybės bus svarstoma tik pristačius dokumentus, įrodančius žalą ir sudarytus pagal 1 punktą.

   

   

   

  8 straipsnis. Medžiagos spausdinimui

   

   

      Bet kurie reikalavimai dėl medžiagų spausdinimo apibrėžiami prekių specifikacijomis.

   

      Tuo atveju, kai Užsakovo atsiųstas projektas neatitinka specifikacijos reikalavimų arba reikia atlikti papildomus paruošiamuosius darbus, tuomet Spaustuvė vadovaudamasi 3 punktu informuoja Užsakovą apie tai elektroniniu paštu. Nuo informacijos išsiuntimo Užsakovui dienos, užsakymo vykdymo laikas stabdomas, ir atnaujinamas iš kliento gavus raštišką sutikimą papildomoms išlaidoms padengti, arba Spaustuvei pateikus teisingus failus.

   

      Tuo atveju, jeigu Užsakovo atsiųsti failai neatitinka „Specifikacijoje“ numatytų techninių parametrų, pvz.: persiųstas skrajutės projektas yra tik viena projekto dalis, o ne pilnas  projektas, tuomet Užsakovas bus apie tai informuotas raštu, patvirtinančiu Spaustuvės priimtą užsakymą arba atskiru raštu. Jeigu projektas buvo pateiktas ar pakeistas kartu su Spaustuvės užsakymo patvirtinimu, arba atskiru raštu, Užsakovas gauna Spaustuvės užsakymo priėmimo patvirtinimą, kad projektas buvo pateiktas arba pakeistas kitu. Rašte už papildomai atliktus darbus bus nurodyti mokesčių tarifai. Mokesčių tarifai už papildomus darbus nėra nustatomi iš anksto, nes jiems įtaką daro sudėtingumo laipsnis ir laiko sąnaudos. Jei Spaustuvė gauna failus kitokiu formatu nei nurodyta „Specifikacijoje“, tuomet Spaustuvė siūlo mokamą failų perrašymą į atitinkamą formatą.

   

      Medžiagos spausdinimui turi būti pateiktos produkto užsakymo (įtraukiant svetainės produktų sąraše). Jei dėl kokių nors priežasčių tai neįmanoma, medžiagos, turi būti pateiktos atsižvelgiant į skyriuje esančią informaciją.

   

   

  9 straipsnis. Svetainės atsakomybės apimtis

   

      Spaustuvė nėra atsakinga už:

   

      spausdinimui pateiktų darbų turinio ir formos teisines klaidas, autorinių teisių bei trečiųjų asmenų teisių pažeidimus;

   

      blogai išspausdintą darbą turinio atžvilgiu;

   

      blogai išspausdintą darbą techniniu atžvilgiu, neatlikus Spaustuvės taisos darbų;

   

      išspausdintą darbą, patvirtintą kliento, kuriame atsispindi techninės ir turinio klaidos;

   

      vėluojantys vykdymo terminai, kurie atsirado dėl kliento ne laiku pristatytų duomenų;

   

      leistina paklaidos tolerancija gali siekti iki 2mm.

   

      Spaustuvė turi teisę atsisakyti sutarties įgyvendinimo, jeigu:

   

      a) Užsakovas projektą pateikia kitoje versijoje, nei tai yra apibrėžta „Specifikacijoje“;

   

      b) Užsakovo pateiktas projektas turi technologinių trūkumų arba yra paruoštas ne pagal technines nuorodas, apibrėžtas „Specifikacijoje“;

   

      c) projekto failas yra pažeistas arba su virusu;

   

      d) projektas pristatytas vėliau nei po 3 dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo datos;

   

      e) klientas pagal reglamento $8 punktą 2: per 5 dienas nepatvirtina tarifų už papildomus darbus arba nepateikia failų, atitinkančių specifikaciją;

   

      f) failas nebus pateiktas laiku, nustatytu reglamento $3 punktu 10;

   

      g) Užsakovas nepristato failų per 3 darbo dienas.

   

   

   

  10. straipsnis. Intelektualinė nuosavybė

   

  Svetainės www.netprint.lt turinys yra saugomas Lietuvos autorinių teisių ir laikomas intelektualine nuosavybe. Teisinė nuosavybė ir svetainės netprint.lt turinys priklauso UAB "Tavo spaustuvė" direktoriui Raimundui Vailioniui. Visi logotipai, pavadinimai, grafinio dizaino, video, tekstas, formos, scenarijus, kodai, šūkiai, prekių ženklai ir paslaugų ženklai yra registruoti prekiniai ženklai ir priklauso svetainei netprint.lt. Parsisiųsti, kopijuoti, modifikuoti, atgaminti, perduoti, platinti svetainės www.netprint.lt turinį be savininko sutikimo draudžiama.

   

  11 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

   

      Visi komerciniai ir techniniai susitarimai tvirtinami raštišku būdu.

   

      Pateikiant užsakymą parduotuvėje klientas sutinka savo asmens duomenis nurodyti užsakymo blanke, užsakymo vykdymo tikslams ir komercinės korespondencijos tvarkymui. Kliento duomenys, įvesti į Spaustuvės bazę portalo www.netprint.lt pagalba niekada nebus atskleisti kitoms įmonėms.

   

      Visiems šiame reglamente nesutvarkytiems klausimams, taikomi Prekybos kodekso nuostatai.

   

      Pasiūlymas, remiantis Civiliniu kodeksu, nėra komercinis pasiūlymas. Mes pasiliekame sau teisę keisti kainas ar neįvykdyti užsakymo, jei kaina yra apskaičiuota klaidingai arba kenkia įmonės interesams. Kiekvienu atveju pasitaikius tokioms situacijoms, taip pat, esant kainų keitimui Klientai informuojami telefonu su galimybe atsisakyti užsakytų prekių.